مهران سرد

  • name نام شرکت: مهران سرد
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    بدینوسیله به استحضار میرساند شرکت مهران سرد (تاسیس 1366) یکی از توانمندترین تولیدکننده هایکانتینر و تریلر های یخچالی،کانتینرهای ایزوله حمل بار، انواع ساندویچ پانل پلی یورتان ، سردخانه های ثابت و متحرک ، انواع شلترهای مخابراتی ، کانکس و کانتینرهای خاص با کاربری ویژه میباشد.