آتی نیرو پاک گستر

 • name نام شرکت: آتی نیرو پاک گستر
 • type نوع شرکت: خدماتی
 • type زمینه فعالیت:
  • الکترونیک و برق
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات:

  شرکت آتی نیرو پاک گستر مفتخر به بهره گیری از نیروهای خبره در امر طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه های تجدید پذیر و تولید پراکنده با هدف صرفه جویی در وقت، اجرای پروژه در زمانبندی ارائه شده ، کسب رضایتمندی مشتری، ارتقا کیفیت محصولات و خدمات می باشد.شرکت آتی نیرو پاک گستر مفتخر به بهره گیری از نیروهای خبره در امر طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه های تجدید پذیر و تولید پراکنده با هدف صرفه جویی در وقت، اجرای پروژه در زمانبندی ارائه شده ، کسب رضایتمندی مشتری، ارتقا کیفیت محصولات و خدمات می باشد.

  خدمات ما

  1)مطالعات امکان سنجی

  2)مطالعات وتهیه طرح اتصال به شبکه

  3)طراحی نیروگاه و تهیه مدارک مهندسی و اجرایی

  4)تامین تجهیزات 

  5)نگهداری و بهره برداری

  6)تامین مالی خدمات ما مطالعات امکان سنجی

  7)مطالعات وتهیه طرح اتصال به شبکه

  8)طراحی نیروگاه و تهیه مدارک مهندسی و اجرایی

  9)تامین تجهیزات

  10)نصب و راه اندازی

  11)نگهداری و بهره برداری

   تامین مالی