آلیوسنتر

  • name نام شرکت: آلیوسنتر
  • type نوع شرکت: صادراتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    تابحال باین فکر کردید که در روغنی که به پخت و پز میپردازید چه موادی استفاده شده؟ آیا روغن افتابگردان خالص به وزن یک کیلو واقعا با قیمت 2000تومان و کمتر یا بیشتر وجود دارد؟چطور امکان دارد تخمه آفتابگردان که بعنوان آجیل میل میکنید با قیمت هرکیلو بیش از 4000تومان عرضه شود و روغن آن یا بهتربگویم عصاره ان به قیمت 2000تومان!!!!علت چیست؟؟علت را فقط در مواد نفتی بی اثر همچون پارافین باید جستجو کرد...درصد بالایی از روغنهای مورد استفاده در مصارف روزانه از مواد نفتی تشکیل شده که اگر ضرری هم نداشته باشند سودی نیز برای بدن ندارند.درحال حاضر خالصترین روغن گیاهی دنیا روغن زیتون میباشد که نسبت خلوصی که دارد ارزانترین روغن دنیا نیزمحسوب میشود.درظاهر بنظر میرسد که روغن زیتون روغن گرانیست اما کمترکسی به موضوع خلوص این روغن درمقابل روغنهای بازار توجه میکند...این مقدمه ای بود جهت آشکارسازی علت قیمت به ظاهر بالای روغن زیتون در مقابل روغنهای متداول پخت و پز