شرکت تولیدی یاس پرسان زر

  • name نام شرکت: شرکت تولیدی یاس پرسان زر
  • type نوع شرکت: تولیدی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • بهداشت و پزشکی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    این شرکت در زمینه تولید و پخش انواع دستمال کاغذی وسایر محصولات بهداشتی  میباشد