گالری معصومی

  • name نام شرکت: گالری معصومی
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • ساعت ، عینک و زیورآلات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    ساخت انواع زیورآلات با سنگهای مهره ای قیمتی و نیمه قیمتی