بازرگانی برادران گلستانی

  • name نام شرکت: بازرگانی برادران گلستانی
  • type نوع شرکت: وارداتی
  • type زمینه فعالیت:
    • لوازم التحریر ، آموزشی و انتشارات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: وارد کننده و عرضه کننده قلمهای micope ,europen